โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระบบ Online) ประจำปี 2557

มาตรฐาน

สพฐ.ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูผู้สอน อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระบบ Online) ประจำปี 2557

สพฐ. ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระบบ Online) ประจำปี 2557  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอน อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ได้มีเวทีสำหรับแสดงผลงานในการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเภทเกมการศึกษาประกอบการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) ซึ่งมีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและหลากหลาย โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น โดยผู้สนใจส่งผลงานได้ที่ กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ตึก สพฐ. 3 ชั้น 2 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โดยมีกำหนดระยเวลาการส่งผลงานภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2557 และสามรถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.obec.go.th และ http://www.techno.bopp.go.th/techno_z1      ดวงตา/ข่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s