ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “Thailand ICT Youth Challenge 2015”

มาตรฐาน

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จัดทำโครงการ”Thailand ICT Youth Challenge 2015″  เพื่อสนับสนุนให้เด็กไทยที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกได้อย่างเต็มที่ โดยผลงานที่จัดทำขึ้นมาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง สำหรับโรงเรียน ชุมชน และเพื่อการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยแบ่งเป็น 3 ระดับการศึกษา ได้แก่ ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย กำหนดให้ 1 ทีมมีนักเรียนไม่เกิน 2 คนพร้อมครูที่ปรึกษาจำนวน 1 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายส่งผลงานเข้าประกวดเป็นแผ่นพับ มัธยมศึกษาตอนต้นส่งผลงานเข้าประกวดเป็นภาพยนต์สั้น และมัธยมศึกษาตอนปลายส่งผลงานเข้าประกวดเป็น Website ในหัวข้อ “ประเทศไทยของเรา” การแข่งขันในรอบที่ 1 คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมค่ายระดับการศึกษาละ 50 ทีม และนำผลงานไปคัดเลือกในรอบที่ 2 เพื่อให้ได้รับรางวัลชนะเลิศต่อไป  ซึ่งในการเข้าร่วมค่าย สมาคมฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารและค่าที่พักระหว่างการอบรม และให้ผู้เข้ารับการอบรมรับผิดชอบค่าพาหนะเดินทาง โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้สามารถติดต่อประสานงานเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงที่นางสาวกนกวรรณ ชััยวังเย็น โทร. 02661 7750 , 08 6322 4496 รายละเอียดโครงการและใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.thictyouth.com/ facebook : thictyouth

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s