ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

มาตรฐาน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีหัวข้อประชุม คือ สะเต็มประเทศไทยนวัตกรรมการศึกษาไทย STEM : Innovation for Thai Education ซึ่งมีกิจกรรมในการประชุม ได้แก่ การบรรยายพิเศษ การบรรยายทางวิชาการ เสวนาทางวิชาการ การประชุมปฏิบัติการ การจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1,500 คน ประกอบด้วย ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://econference.sut.ac.th/scimath22/index.php          ดวงตา/ข่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s