ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนร่วมส่งผลงานการประกวดเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

มาตรฐาน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ โดยมี 2 กิจกรรมที่ดำเนินการ คือ กิจกรรมการประกวดภาพวาดจินตนาการภาพอนาคตในหัวข้อ “ของใช้ในชีวิตประจำวันใน 30 ปีข้างหน้า” และกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ปี 2557 ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรม มีรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://inno.obec.go.th

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์ให้นักเรียนที่ได้จัดทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ จัดส่งเค้าโ่ครง (Proposal) สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือนักเรียนที่สนใจ/สมัครใจต้องการทำสิ่งประดิษฐ์ สามารถส่งเค้าโครงตามแบบกรอกข้อมูลไปยังสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 15 มกราคม 2558  จำนวน 5 ชุด พร้อมแผ่น CD บรรจุไฟล์เอกสารในรูปแบบ MS.Word (.doc หรือ .docx) และรูปแบบ PDF* (.pdf) เท่านั้น และหากเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการคัดเลือก นักเรียนต้องพร้อมที่จะนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ไปจัดแสดงพร้อมนำเสนอร่วมกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการประกวดมาจากเวทีอื่น ๆ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปจัดแสดงและประกวดในงาน International Exhibition for Young Inventor (IEYI – 2015) ณ ประเทศอินเดีย ในปี 2558 ต่อไป      ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี 1/รายงาน   (แบบฟอร์มเค้าโครง)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s