โครงการ”เล่าความฝัน ปั้นให้เป็นความจริง”

มาตรฐาน

ธนาคาร ซีไอเอ็มปี ไทย จำกัด(มหาชน) สายการบินไทยแอร์เอเชีย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ได้จัดทำโครงการ “เล่าความฝัน ปั้นให้เป็นจริง” ขึ้น โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ (ป.4-6) เขียนเล่าความฝันของตนส่งเข้าประกวด ทั้งนี้ผู้สนใจส่งผลงานได้ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ไปที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) ตู้ ปณ.2114 ที่ทำการไปรษณีัย์บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 วงเล็บมุมซองด้านล่างขวา(โครงการเล่าความฝัน ปั้นให้เป็นความจริง)…https://plus.google.com/u/0/photos/100594117005167743819/albums/5915212998922596881
ดวงตา/ข่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s