โครงการประกวดภาพวาด

มาตรฐาน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมกับ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ ส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวด โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษา เกิดความคิดสร้างสรรค์ในเชิงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อถ่ายทอดและแสดงออกมาในรูปแบบงานศิลปะ โดยแบ่งการประกวดเป็น 6 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 2 3 4 5 และ 6 สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลแต่ละระัดับจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่และส่งภาพเข้าประกวด ในงานประกวดภาพวาดเด็ก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญี่ปุ่น ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต หรือ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย ส่งด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 1-19 กรกฎาคม 2556 ส่งทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่ 1-15 กรกฎาคม 2556  รายละเอียด           ดวงตา/ข่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s