โครงการอบรมนักเรียนแกนนำแหล่งการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

มาตรฐาน

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เป็นสถาบันทางศิลปะ ที่ส่งเสริมด้านการศึกษาและจัดกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของเด็กที่จะเติบโตเป็นกำลังของชาติในอนาคต จึงได้จัดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำแหล่งการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย กิจกรรม”มัคคุเทศก์น้อยหุ่นขี้ผึ้ง” รุ่นที่ 13 สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้เป็นมัคคุเทศก์ในระดับขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีบุคลิกภาพการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีงามทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย เกิดความรัก หวงแหน สืบสานต่อไป และเพื่อเตรียมความพร้อมการประกวดมัคคุเทศก์น้อยหุ่นขี้ผึ้ง ในงานวันเด็กสร้างสรรค์ประจำปี 2557 โรงเรียนที่สนใจส่งรายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการอบรมไปยังพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556    รายละเอียด        ดวงตา/ข่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s