เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร

มาตรฐาน

องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 ตามหลักสูตรค่ายธรรมาวุธ (พัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน) ภายใต้แผนแม่บทตามหลักยุทธศาสตร์จริยธรรม ปี 2555-2561 แผนงานพัฒนาศักยภาพส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่เด็กและเยาวชน  มีให้เลือกทั้งหมด 5 กระบวนการ ดังนี้ กระบวนการที่ 1 (1 วันไปกลับ) กระบวนการที่ 2 (2 วันไปกลับ) กระบวนการที่ 3 (3 วันไปกลับ) กระบวนการที่ 4 (1คืน2วัน) และกระบวนการที่ 5 (2คืน3วัน) ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้สถานศึกษาได้เลือกตามความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม สถานศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป…รายละเอียด      ดวงตา/ข่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s