ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา

มาตรฐาน

มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ประจำปี 2556 ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้นและให้ติดต่อกันจนจบหลักสูตร ดังนี้ 1. ผู้ที่กำลังจะเรียนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตัน (ช่วงชั้นที่ 3) ในปีการศึกษา 2555 ซึ่งจะเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ในปีการศึกษา 2555 จังหวัดละ 1  ทุน  มูลค่าทุนละ 3,000 บาท (สามพันบาท)  2. ผู้ที่กำลังจะเรียนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ในปีการศึกษา 2555 ซึ่งจะเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2556 ทั้งประเทศ จำนวน 5 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอีัยดและโหลดใบสมัครในการขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ http://www.otep-rb.com  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556        ดวงตา/ข่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s