ขอเชิญโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) เฉลิมพระเกียรติ 58 พรรษา ปี 2556

มาตรฐาน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมพรรษา 58 พรรษา ปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริืมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายโรงเรียน ที่ดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ การรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ปลูกจิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในโรงเรียน สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโ่ครงการสามารถดุรายละเอียดและ Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ http://www.deqp.go.th และ Facebook  “โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ  (Zero Waste School)” และส่งใบสมัครได้ที่กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือทางโทรสาร 02298 6332 , 0 2298 5738  ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556      ดวงตา/ข่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s