ขอเชิญเข้าศึกษาเรียนรู้ในศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย

มาตรฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้หลักการและกระบวนการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ในศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์  http//dec.ect.go.th   ดวงตา/ข่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s