โครงการ “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน Arts education อย่างเป็นระบบ”

มาตรฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน Arts education อย่างเป็นระบบ” และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้ชื่อ “ศิลป์ไทยก้าวไกลสู่อาเชียนและนานาประเทศ” พร้อมทั้งกำหนดให้มีการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Arts education ระดับอาเชียน ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 18 -22  มิถุนายน 2555  เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะให้มีประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงสร้างเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ และสามารถขยายดผลไปสู่การปฏิบัติไนวงกว้าง  จึงขอเชิญศึกษานิเทศก์และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่มีความสนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ทางเว็บไซต์ http://inno.obec.go.th  ภายในวันที่  11  พฤษภาคม  2555     ดวงตา/ข่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s