เชิญชวนส่งบทความเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของสมเด็จเพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เพื่อเทิดพระเกียรติ

มาตรฐาน

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพฝ่ายเลขานุการและคณะกรรมการ อำนวยการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งเรื่องราวและผลงานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพและอื่นๆ อาทิ บทบาทของกระทรวงมหาดไทยในศตวรรษหน้า ฯลฯ เนื่องในปีที่ครบ ๑๕0 ปีวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และครบ ๕0 ปีที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกคนแรกของประเทศไทย ผู้สนใจส่งเรื่องราวและผลงานส่งเป็นไฟล์ดิจิตอล “Microsoft ภาพ และเสียง” ความยาวไม่จำกัด ไปที่สถาบันดำรงราชานุภาพ E-mail Research150@hotmail.com,Research150@yahoo.com ภายใน วันที่ ๓0 พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อคัดเลือกลงเผยแพร่ในมติชนออนไลน์และเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   ดวงตา/ข่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s