ขอเชิญประกวดภาพจิตรกรรมและประกวดบทกลอน

มาตรฐาน

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และ โรงพยาบาล 50 พรรษา  มหาวชิรลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการ “นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพพระ      ภิกษุ สามเณร อย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใมโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554” ขึ้น โดยจัดให้มีการประกวดภาพจิตรกรรมพระราชกรณียกิจ และประกวดบทกลอนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเกี่ยวเนื่องกับพระภิกษุ สามเณร  จึงขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นิสิต  นักศึกษา ประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าประกวด ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง  20 พฤศจิกายน 2554  ได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120   สอบถามรายละเอียดที่นางสุขใจ  พนิชศักดิ์พัฒนา  โทร. 08 1843 6585  และนางณัฐกานต์  ศิระวงษ์ธรรม  โทร.  0 2673 9940 – 3 , 08 9122 2498  โทรสาร 0 2673 9940 , 0 2673 9943  เว็บไซต์  http://www.50amfh.org    ดวงตา/ข่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s