ขอเชิญเข้าร่วมประกวดเรียงความ

มาตรฐาน

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกับทั้งให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในโอกาสสำคัญ จึงได้กำหนดให้มีการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติในหัวข้อเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับเนติบัณฑิต” ความยาวประมาณ 20-25 หน้ากระดาษพิมพ์ โดยส่งเรียงความด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  31 สิงหาคม 2554 ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการขอให้ติดต่อสอบถามไปที่แผนกทะเบียนนักศึกษาแผนกธุรการ และแผนกบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพทพ์ 0 2887 6833 – 34 และ 0 2887 6836   ดวงตา/ข่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s