การอบรมบนเครือข่ายคอมฯระบบ GURU Online

มาตรฐาน

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระบบ GURU Online เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2/2554 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 – 31 สิงหาคม 2554 ในหลักสูตรพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ , หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (มี 9 รูปแบบ) , หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน , หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง และหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้นำยุคใหม่ ผู้ศึกษาจบหลักสูตรและปฏิบัติตามเงื่อนไขจะได้รับวุฒิบัตรจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยผู้อบรมสามารถพิมพ์วุฒิบัตรได้ด้วยตนเองเมื่อสถาบันฯตรวจสอบความถูกต้องตามเงื่อนไขการฝึกอบรมแล้ว ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ http://www.guruonline.in.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   ดวงตา/ข่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s