โครงการคัดสรรหนังสือ “ร้อยหนังสือสื่อวัฒนธรรม”

มาตรฐาน

กระทรวงวัฒนธรรม ไ้ดจัดทำโครงการคัดสรรหนังสือ “ร้อยหนังสือสื่อวัฒนธรรม” เพื่อส่งเสริม เผยแพร่และเชิดชูเกียรติ อัจฉริยภาพของนักเรียนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมทางวัฒนธรรมให้ประชาชนได้ทราบถึงคุณค่าและทรัพย์ฺสินทางปัญญาด้านวรรณศิลป์ที่มีผลต่อการสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอหนังสือทางวัฒนธรรมที่มีประโยชน์เพื่อเผยแพร่แก่สารธารณชนต่อไป
เพื่อให้การคัดสรรหนังสือ กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอประชาสัมพันธ์ฺเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดร่วมเสนอรายชื่อหนังสือจำนวนไม่เกิน 20 เล่ม/คน/องค์กร เพื่อคัดสรรเป็นหนังสือดีที่ควรส่งเสริมให้เป็นหนังสือที่มีคุณค่าแก่การอ่าน ตามหลักเกณฑ์การคัดสรรหนังสือ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://www.m-culture.go.th/province-network และส่งแบบเสนอรายชื่อหนังสือไปยังกลุ่มส่งเสริมเครือข่ายและประสานราชการภูมิภาค กระทรวงวัฒนธรรม เขตบางพลัีด กรุงเทพฯ 10700 หรือทาง e-mail:province.network@gmail.com ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2554  ดวงตา/ข่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s